Tiroid Kanseri

tiroid-kanseri

TİROİD KANSERİ

Genellikle tiroid kanserinin ilk belirtisi boynun tiroid bölgesinde oluşan bir yumrudur ancak sadece bunların çok azı (%5 kadar) kötü huyludur.

Bazen ilk işaret büyümüş bir lenf düğümüdür. 

Varolan bazı diğer belirtiler ise ağrı, seste değişme ve hipertiroid ya da hipotiroiddir.

Fiziki muayene sırasında bir yumru bulunduktan sonra bir endokrinoloji ya da tiroidoloji uzmanına başvurmak en doğru yaklaşımdır. Bu uzmanlar yumruların varlığının taahhüt edilmesi için öncelikle bir ultrason kontrolü uygulayacak ve tiroid bezinin durumunu inceleyeceklerdir. TSH ve diğer antitiroidlerin varlığı tiroid kanserinin Hashimoto tiroiditi gibi diğer tiroid bozukluklarından ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Yumruların kötü huylu olup olmadığının tespitinde en hassas etkin ve ucuz yöntem ince iğne aspirasyon biopsisi(TİİAB – fine needle aspiration biopsy)dir. Bu yöntemde ultrason yardımı ile ince bir iğne ile yumruya ulaşılarak doku örneği alınır.

Tiroid kanserinin türüne göre ameliyat uygulanır ve kanserli doku alınır.

GUATR NEDİR?

Tiroid bezinin anormal büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Tiroid bezi boynumuzun ön tarafında yer alan kelebek şeklinde bir organdır. Tiroid bezi metebolizma ve beyin fonksiyonlarını üzerine çok önemli  rollere sahip olan tiroid hormonlarının salgılandığı yerdir.

TSH NEDİR?

TSH (Tiroid Stimüle edici (Uyarıcı) Hormon) hipofiz bezinden salgılanan ve tiroid bezine etki eden bir hormondur.  Hipofiz bezi beyin tabanında bulunan bezelye büyüklüğünde bir salgı bezidir. Hipofizden TSH dışında birçok hormon salgılanır.

TSH, tiroid bezinden tiroid hormonlarının (T3 ve T4) salgısını ve sentezini arttırır. Tiroid hormon seviyesi azalınca TSH artar, tiroid hormon seviyesi artınca TSH azalır. Yani tiroid hormonları ile TSH arasında ters orantı vardır. TSH yüksekliği tiroid bezinin az çalıştığını ve tiroid hormonlarının (T3, T4) yetersiz olduğunu gösterir (Hipotiroid). TSH düşüklüğü ise tiroid bezinin fazla çalıştığını ve tiroid hormonlarının (T3,T4) gereğinden fazla olduğunu gösterir (Hipertiroidi; Halk arasında zehirli guatr).Tiroid bezi uzun müddet yüksek TSH’a maruz kalırsa büyür bu duruma da guatr adı verilir.     

Sonuç olarak tiroid bezinin çalışması kandaki TSH seviyesinin ölçümü ile ortaya konur.

HİPOTİROİDİ NEDİR?

Vücutta tiroid hormon yetersizliği durumuna hipotiroidi denir.  Sıklıkla kanda tiroid hormon seviyeleri normalden düşük, TSH ise normalden yüksek bulunur. Metabolizma hızının yavaşlaması ile bazı semptomlar ortaya çıkar.

Hafif hipotiroidi genellikle gözden kaçar.Cilt kuruluğu, halsizlik, kiloverememe, depresif şikayetler gibi bulgular mevcuttur. Orta şiddette hipotiroidide ise; cilt kuruluğu, ciltte soğukluk, solukluk, halsizlik, yorgunluk, saç ve kaş dökülmesi, dil büyümesi, kilo alma, kabızlık, tansiyon yüksekliği, trigliserid ve kolesterol yüksekliği mevcuttur. Tedavi edilmezse tablo daha da ağırlaşır. Bu semptomlara ilaveten vücutta yaygın ve ileri derecede ödem (Miksödem) ve uyku hali oluşmaya başlar. Vücut boşluklarında (kalp, göğüs ve karın boşluklarında) sıvı birikimi vardır.

Tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi ve hastaların hekime ulaşmasının kolaylaşması ile genellikle hafif hipotiroidi aşamasında teşhis ve tedavi edilir.    

TSH, tiroid bezinden tiroid hormonlarının (T3 ve T4) salgısını ve sentezini arttırır. Tiroid hormon seviyesi azalınca TSH artar, tiroid hormon seviyesi artınca TSH azalır. Yani tiroid hormonları ile TSH arasında ters orantı vardır. TSH yüksekliği tiroid bezinin az çalıştığını ve tiroid hormonlarının (T3, T4) yetersiz olduğunu gösterir (Hipotiroid). TSH düşüklüğü ise tiroid bezinin fazla çalıştığını ve tiroid hormonlarının (T3,T4) gereğinden fazla olduğunu gösterir (Hipertiroidi; Halk arasında zehirli guatr).Tiroid bezi uzun müddet yüksek TSH’a maruz kalırsa büyür bu duruma da guatr adı verilir.     

Sonuç olarak tiroid bezinin çalışması kandaki TSH seviyesinin ölçümü ile ortaya konur.

Hizmetlerimiz

Bize Mesaj Gönderin

İletişim

Randevu ve Bilgi Almak İçin Bizi Arayın